Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα

Παλατιτσιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Παλατίτσια Ημαθίας

Σχόλια: Δεν είναι Βλαχία--είναι Ημαθία..! και τα μυαλά στα κάγκελα..!