Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: τσιτσί γκολιάρι

τσιτσί γκολιάρι

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

γυμνός