Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: παλαμώδειρα

παλαμώδειρα

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

κουράστικα πολύ