Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: χρεία

χρεία

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

τουαλέτα

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Πααίνω στ` χρεία

Πηγαίνω στην τουαλέτα