Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: πνεγούρ

πνεγούρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πληγούρι

Επεξήγηση

λέγεται και πνεούρ