Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: λεγένι

λεγένι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ταψί

Επεξήγηση

πληθ. λεγένια