Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: φούσκαρις

φούσκαρις

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σαλιγκάρι

Σχόλια

φούσκαρις είναι ο πληθ., ο ενικός είναι φούσκαρας.