Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κουρλόπα

κουρλόπα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Τα πρόσφορα της εκκλησίας, από το κουλουρόπουλα