Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: σαλβάρι

σαλβάρι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

η βράκα