Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κατσάκι

κατσάκι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκασιαρχείο, κοπάνα