Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: τσαΐρι

τσαΐρι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ιδιόκτητος χώρος με δέντρα και θάμνους

Επεξήγηση

παλαιότερα ο κάθένας στα χωριά είχε ένα δικό του ιδιόκτητο χώρο με δέντρα και θάμνους που τα έκοβε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.