Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπαΐρι

μπαΐρι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ο λόφος

Σχόλια

τουρκ. bayır (πλαγιά, ανήφορος)