Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Γόλης

Γόλης

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Γρηγόρης

Επεξήγηση

Χαιδευτικό του ονόματος