Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Γκογκρότσι

Γκογκρότσι

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Βουρτσα της χεστρας