Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Διακί

Διακί

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Πηδάλιο-Τιμόνι