Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Τουρλάνοιχτος

Τουρλάνοιχτος

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Ορθάνοιχτος