Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κάντζιου

κάντζιου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

θυληκό σκυλι

Σχόλια

κάντζιω αλλά λόγω προφοράς του -ω σε -ου επειδή το -ω δεν τονίζεται σημαίνει τη σκύλα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σημαίνει επίσης τη γυναίκα που τρέχουν οι άντρες ξωπίσω της. Απαντάται και το υποκοριστικό καντζιούδα που σημαίνει το πορνίδιο.