Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα - Λέξη: τσιπλάκ καφαλού

τσιπλάκ καφαλού

Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Θράκη

Μετάφραση

φαλακρός

Επεξήγηση

τσιπλάκ=γυμνός, καφαλού=κεφάλι