Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: σκοπέτο

σκοπέτο

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκοπιά