Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γίόματα

γίόματα

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

νωρίς

Επεξήγηση

μίφιρις απ τα δέκι γιόματα= μ\` έφερες πολύ νωρίς