Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μακρύ

μακρύ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ψηλός

Επεξήγηση

Σημαίνει και μακρύς.