Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: σέντι τάμο

σέντι τάμο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

κατσε κατω