Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: ΟΝΤΑ

ΟΝΤΑ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

ΝΕΡΟ

Επεξήγηση

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ (Ο)