Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: ΣΟ ΝΤΕ ΜΠΡΑΣ

ΣΟ ΝΤΕ ΜΠΡΑΣ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Επεξήγηση

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ΣΟ ΡΕ ΚΛΑΣ

ΤΙ ΕΙΠΕΣ