Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: προυσά

προυσά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πυροστιά

Επεξήγηση

Είναι το σίδερο που μπαίνει πάνω από τη φωτιά και κρεμιούνται τα τσουκάλια. Οι βυζαντινοί το έλεγαν πυροστία ή πυροστάτη.