Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: στάχ`

στάχ`

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

στάχτη