Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σκέφους

σκέφους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σκεύος

Επεξήγηση

πληθ. σκέφια