Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τζαντργάνι

τζαντργάνι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

τσουκνίδα

Επεξήγηση

πλυθ. τζαντργάνια