Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: όξινου

όξινου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

τουρσί

Σχόλια

λέγεται και γενικά το ξινό