Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: ζντγκαταψυξ`

ζντγκαταψυξ`

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

στην καταψυξη

Επεξήγηση

- που εβαλες το παγωτο; - που να το `βαλα....; ζντγκαταψυξ`