Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Φλώκι

Φλώκι

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Σπέρμα

Επεξήγηση

Μουτ φλωκια - Τα πολλα