Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Μόλι

Μόλι

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Ποτό