Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Κατσικανά

Κατσικανά

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Στήθος

Σχόλια

Η λέξη εδώ είναι στον πληθυντικό. Ο ενικός είναι κατσικανό = το στήθος