Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Σουρέλα

Σουρέλα

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Ο παππάς

Επεξήγηση

Λεγεται και Σουρελίτσα πιο χαιδευτικα