Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Ντάνα

Ντάνα

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Ιερόδουλος