Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Χικάρει

Χικάρει

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Βρωμαει