Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Μπούτ

Μπούτ

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Πολύ