Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: Αλλουέλα

Αλλουέλα

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

Αλοδαπος

Επεξήγηση

Ερχετε απο αλλη χωρα (αλλου ερχετε)