Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Βίσμα

Βίσμα

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ευνοϊκή μεταχείριση σε θέματα υπηρεσίας, μετάθεσης, καθορισμού ειδικότητας, κλπ.. π.χ. Είναι βίσμα, έχει βίσμα, Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και το παράγωγο βισματίας.