Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Ντιμπίχια (τα)`

Ντιμπίχια (τα)`

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Συμβουλές

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Του `κανε ντιμπίχια

Τον ορμήνεψε, τον συμβούλεψε