Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Μπουτούνʼκο

Μπουτούνʼκο

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Ολόκληρο