Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Μπουσιουρντίζω

Μπουσιουρντίζω

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Φτερνίζομαι πετώντας τα σάλια μου στον συνομιλητή μου