Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Ανεμποσός ( με τον ανεμποσό σου )

Ανεμποσός ( με τον ανεμποσό σου )

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Ησυχία ( με την ησυχία σου )