Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Σουρντίζω

Σουρντίζω

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Βλέπω