Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ασδράδια

ασδράδια

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

κοπριά κατσικίσια ή πρόβεια, από όπου έχουν αφαιρεθεί τα λειωμένα. Από το αδράδια, αδρά, χοντρά.