Διάλεκτος: Καλαματιανά - Λέξη: Μάνα μου!

Μάνα μου!

Διάλεκτος: Καλαματιανά / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται: Μεσσηνία

Μετάφραση

Το χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε σε κάποιον.

Επεξήγηση

πχ: Τι κάνεις μάνα μου; Πού πας μάνα μου;

Σχόλια

Συνήθως λέμε μάνα μ...