Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: σχής

σχής

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

συνταγματάρχης