Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: σχής

σχής

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

συνταγματάρχης