Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: σάρωση

σάρωση

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Το μάζεμα από γόπες με τη σκούπα (σε αντίθεση με την καταδίωξη που είναι με τα χέρια)