Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: καταδίωξη

καταδίωξη

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

το μάζεμα από γόπες με τα χέρια ενώ ο φαντάρος είναι στα γόνατα και προχωράει σιγά-σιγά ευθεία προς μία κατεύθυνση εντός του προς απογόμωση χώρου