Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αλευιριώνα

αλευιριώνα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

αποθήκη για το αλεύρι